Epidemia spowodowała problemy z urlopowaniem wychowanków MOW-ów

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego w sprawie urlopowania wychowanków do placówki opiekuńczo-wychowawczej lub do domu rodzinnego.

Wystąpienie RPD (PDF)