Dzieci w pieczy zastępczej cierpią przez pandemię, miesiącami nie widząc rodziców

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do wojewodów w sprawie utrudnionych kontaktów dzieci pozostających w pieczy zastępczej z rodzinami.

Wystąpienie generalne RPD do wojewodów ws. pieczy zastępczej