Niejednoznaczna interpretacja przepisów nowej ustawy

11 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wyjaśnienie, jakie jest stanowisko

Dowiedz się więcej

Dzieciństwo bez przemocy – dobre praktyki i rekomendacje

– Prawa dzieci są pierwszorzędnymi prawami człowieka, co podkreślano wielokrotnie podczas całego projektu. Wszystkich nas łączy wspólny cel, by

Dowiedz się więcej