Ważne zmiany w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

Uwagi Rzecznika Praw Dziecka do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych

Czytaj dalej

Psychiatryczne świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży są niedoszacowane

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczące wyceny psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych skierowanych do populacji pediatrycznej

Czytaj dalej

Apel RPD w sprawie urlopowania dzieci z placówek

– W związku z protestem pracowników sądów chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na trudną sytuację dzieci

Czytaj dalej

Niejednoznaczna interpretacja przepisów nowej ustawy

11 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wyjaśnienie, jakie jest stanowisko

Czytaj dalej

Dzieciństwo bez przemocy – dobre praktyki i rekomendacje

– Prawa dzieci są pierwszorzędnymi prawami człowieka, co podkreślano wielokrotnie podczas całego projektu. Wszystkich nas łączy wspólny cel, by

Czytaj dalej