Dzieci z wadami słuchu zbyt długo czekają na pomoc

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie narastającego problemu dotyczącego długiego oczekiwania na wymianę

Dowiedz się więcej

Konieczna jest współpraca ministerstw w sprawie ośrodków OHP

Wystąpienie generalne do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie

Dowiedz się więcej

Ważne zmiany w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

Uwagi Rzecznika Praw Dziecka do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych

Dowiedz się więcej

Psychiatryczne świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży są niedoszacowane

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczące wyceny psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych skierowanych do populacji pediatrycznej

Dowiedz się więcej

Apel RPD w sprawie urlopowania dzieci z placówek

– W związku z protestem pracowników sądów chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na trudną sytuację dzieci

Dowiedz się więcej