Psychiatryczne świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży są niedoszacowane

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczące wyceny psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych skierowanych do populacji pediatrycznej i wieku rozwojowego.

Wystąpienie generalne (PDF)