Do wojewody ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 13 grudnia br. skierował wystąpienie generalne do Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna o uniemożliwieniu przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim realizacji uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka, określonego w art. 85 ust. 5 Karty Nauczyciela, który to przepis przyznaje Rzecznikowi prawo do wniesienia zażalenia na wydane przez Rzecznika Dyscyplinarnego postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego wobec nauczyciela obwinionego o czyn naruszający prawa i dobro dziecka.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Wojewody Wielkopolskiego (PDF)