Do wojewody ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 13 grudnia br. skierował wystąpienie generalne do Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna o uniemożliwieniu

Dowiedz się więcej

RPD do MEN w sprawie dyskryminacji uczniów klas ósmych

– Rzeczywiście, przepisy prawa oświatowego przewidują, że to kuratorzy oświaty w imieniu wojewody wykonują na obszarze województwa

Dowiedz się więcej

Raport ENOC ws. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Europie

– W trosce o poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, przekazuję na ręce Pana

Dowiedz się więcej

Jak przeciwdziałać cyberprzemocy?

– Wzrastający poziom zagrożeń i skala niebezpiecznych sytuacji, w tym agresji, doświadczanych przez dzieci „w sieci” stanowi poważny problem

Dowiedz się więcej

RPD: Lista problemów dzieci w Polsce

– Nie wiem czy mój następca będzie podobnie identyfikował potrzeby najmłodszych i podejmował działania na rzecz dzieci właśnie w

Dowiedz się więcej