Problemy z edukacją w szpitalach dziecięcych

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci przebywające przez dłuższy czas w placówce leczniczej.

Wystąpienie generalne (PDF)