Ważne zmiany w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

Uwagi Rzecznika Praw Dziecka do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka (PDF)