Konieczna jest współpraca ministerstw w sprawie ośrodków OHP

Wystąpienie generalne do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie ośrodków szkolenia i wychowania Ochotniczych Hufców Pracy.

Wystąpienie generalne (PDF)