Problem z wystawianiem karty urodzenia dziecka

Wystąpienie Rzecznik Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie wystawienia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą karty urodzenia dziecka, w przypadku gdy poród odbył się w domu, bez asysty osoby wykonującej zawód medyczny.

Wystąpienie generalne RPD (PDF)

Ponowne wystąpienie generalne RPD (PDF) – 27.04.2020