Trzeba skrócić czas oczekiwania przez dzieci na implanty słuchowe

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie dostępu dzieci do procedury wymiany procesora dźwięku (części implantu słuchowego) i odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia z 10 grudnia 2019 r. (SZZR.7100.118.2019.WS), stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922).

Wystąpienie RPD (PDF)