Policjanci nie powinni mieć mundurów, gdy przychodzą odebrać dziecko

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Komendanta Głównego Policji w sprawie procedur obowiązujących przy przymusowym odbieraniu dzieci.

Wystąpienie RPD do Komendanta Głównego Policji