Trzeba zmienić prawo, by rodzice dzieci z niepełnosprawnościami nie tracili pieniędzy

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Minister Rodziny w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, pobieranego przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Wystąpienie Rzecznika do Minister Rodziny ws. świadczenia pielęgnacyjnego