Przez nieprecyzyjne prawo dzieci z niepełnosprawnością mają problemy przy wyborze szkoły

Rzecznik zwraca się do szefa MEN o podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany definicji zawartych w prawie oświatowym, tak by dzieci z niepełnosprawnością nie były pozbawiane szans na naukę w najlepszych dla nich warunkach.

Wystąpienie Rzecznika do szefa MEN w sprawie dzieci z niepełnosprawnością