Rzecznik wnosi do minister o podniesienie zasiłku dla dzieci z niepełnosprawnościami

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka należy pilnie podnieść kwotę zasiłku pielęgnacyjnego i wprowadzić jego coroczną waloryzację. Rzecznik wystąpił o to do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg.

Wystąpienie Rzecznika do MRiPS w sprawie zwiększenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego