Interwencja Rzecznika Praw Dziecka w sprawie mieszkań gminnych dla dzieci z niepełnosprawnościami

Rzecznik wystąpił do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast w sprawie obowiązków wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów w kontekście konieczności zawarcia w uchwałach wymagań, jakie musi spełniać lokal dla osób z niepełnosprawnością.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast