Orzeczenia sądów rodzinnych naruszają prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie naruszenia praw socjalnych dziecka. Zdaniem Rzecznika postanowienia sądów orzekające pieczę bieżącą w miejsce pieczy zastępczej naruszają prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych, gdyż pozbawiają opiekuna pieczy bieżącej możliwości uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego, do świadczeń rodzinnych czy świadczenia „Dobry Start”.

Wystąpienie Rzecznika do Prezesów Sądów Apelacyjnych w przedmiocie naruszenia praw socjalnych dziecka