Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka stanowczo protestuje przeciwko wyjątkowej nierzetelności i manipulacji dokonanej przez Redakcję tygodnika "Wprost" w sprawie niebyłego stanowiska Rzecznika Praw Dziecka dotyczącego osób homoseksualnych. RPD nigdy i w żaden sposób nie wypowiadał się, a tym bardziej nie sugerował leczenia homoseksualistów. Orientacja seksualna obywateli Rzeczypospolitej Polskiej nie jest obszarem kompetencji instytucji RPD. Tytuł i sposób skonstruowania informacji materiału autorstwa Marcina Dzierżanowskiego stanowi rażące naruszenie rzetelności dziennikarskiej. Dlatego jeszcze dziś Biuro Rzecznika Praw Dziecka kieruje pismo domagające się ostrej reakcji Rady Etyki Mediów na wyjątkowe pogwałcenie zasad etyki dziennikarskiej dokonane przez tygodnik "Wprost" w materiale Marcina Dzierżanowskiego.

Należy stanowczo podkreślić, że Rzecznik Praw Dziecka zadecydował o objęciu patronatem imprezy, której celem było propagowanie szczytnych idei szerzenia kultury czytelnictwa wśród dzieci. RPD obejmuje patronatem i wspiera wiele inicjatyw, które deklarują wkład w tworzenie lepszych warunków rozwoju dzieci. W doborze tych patronatów RPD nie kieruje się kryterium światopoglądowym, lecz uzasadnionymi intencjami organizatorów zmierzających do polepszenia jakości życia dzieci. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że zaatakowano indywidualnie instytucję RPD, która była jednym z wielu patronów (obok m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta St. Warszawy) imprezy opisanej przez "Wprost". Rzecznik Praw Dziecka nie zna i nie podziela indywidualnych poglądów osób, czy innych podmiotów biorących udział w tej imprezie, jak i w innych imprezach organizowanych przez podmioty z innych środowisk. Zaskakująca jest postawa Redakcji szanowanego czasopisma sugerująca, iż poglądy wyrażane na takich imprezach są tożsame z poglądami Rzecznika Praw Dziecka, i to wyłącznie Rzecznika wśród innych patronów. Jest to bowiem szczególne nadużycie wiarygodności, jaką chciałby zapewne cieszyć się zawód dziennikarza, a także rażące przekroczenie zasad etyki tego zawodu.

Wobec rosnącego zjawiska tabloidyzacji mediów, polegającego w dużej mierze na przekazywaniu treści w sposób sensacyjny, bazujący na ludzkich emocjach, co w konsekwencji może prowadzić do przekłamania w informacji, BRPD apeluje zarówno do dziennikarzy "Wprost" jak i innych mediów, by nie szafować kwestią dzieci i nie osłabiać, dla taniego poklasku, instytucji, które im służą. Powinno to pozostać poza grą o widza, słuchacza i czytelnika, w jakiej na co dzień funkcjonują media.

Warszawa, 22 kwietnia 2013 roku.

Dyrektor Gabinetu
Rzecznika Praw Dziecka
Bartosz Sowier