Skip to:

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Zasady nadawania

Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Odznakę nadaje Rzecznik Praw Dziecka z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • ministra lub kierownika urzędu centralnego;
 • terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego;
 • rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw dziecka;
 • organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw dziecka;
 • kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego RP.

Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tej samej osobie tylko raz. Odznakę wręcza Rzecznik Praw Dziecka lub osoba przez niego upoważniona.

Insygnia

Odznakę stanowi wykonany w metalu srebrzony i oksydowany medal o średnicy 32 mm, z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej widnieje ujęte na wprost przedstawienie portretowe Janusza Korczaka okolone wypukłym przerwanym u dołu napisem majuskułowym w języku łacińskim: INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI). Na stronie odwrotnej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem: RZECZNIK PRAW DZIECKA przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter RP, widnieje pośrodku stylizowany wizerunek drzewa z młodym pędem u dołu.

Odznaka zawieszona jest na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 36 mm w kolorze lapis lazuli, z dwoma karmazynowymi prążkami szerokości 3 mm w odległości 10 mm od krawędzi oraz paskiem koloru białego o szerokości 10 mm pośrodku.

Odznakę nosi się na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Lista odznaczonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka:

 1. Maria Łopatkowa  (2013)
 2. Bibiana Mossakowska  (2013)
 3. Jadwiga Bińczycka  (2013)
 4. Alicja Chybicka  (2013)
 5. Komitet Ochrony  Praw Dziecka  (2013)
 6. Fundacja „Dar Serca „ z Chicago  (2013)
 7. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego  (2013)
 8. Jerzy Hamerski  (2013)
 9. Ewa Dados  (2013)
 10. Marta Bogdanowicz  (2014)
 11.  Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie  (2014)
 12.  Bruno Vanobbergen  (2014)
 13.  Grzegorz Jach (2014)
 14.  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie (2014)
 15.  Fundacja Dzieci Niczyje (2014)
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja w Warszawie (2014)
 17.  Moschos George  Ateny  (2014)
 18.  Krystyna Starczewska  (2015)
 19.  Łukasz Ługowski  (2015)
 20.  Szkoła Podstawowa Nr1 im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie  (2015)
 21.  Remigiusz Henczel  Genewa (2015)
 22.  Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie (2015)
 23.  Agnieszka Szymkiewicz-Abramik  (2015)
 24.  Piotr Pamuła (2015)
 25.  Fundacja "Dziecięcy Uśmiech"  w Skierniewicach (2015)
 26.  Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie  w Głoskowie (2015)
 27.  Stanisław Leszek Stadniczeńko  (2015)
 28.  Teresa Słupianek  (2015)
 29.  Joanna Grębowska-Szpak  (2015)
 30.  Stowarzyszenie Rodzicowi Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza" w Warszawie  (2015)
 31. Alicja Binert  Grodno –Białoruś  (2015)
 32.  Henryka Krzywonos-Strycharska  (2015)
 33. Kazimierz Pleśniak (2016)
 34. Alicja Matysik  (2016)
 35. Małgorzata Gryń-Chlebicka (2016)
 36. Sławomir Moczydłowski (2016)
 37. Romuald Sadowski (2016)
 38. Fundacja Świat na Tak (2016)
 39. Batia Gilad (2016)
 40. Teresa Jackowska (2016)
 41. Marek Konopczyński (2016)
 42. Katarzyna  Ludwiniak (2016)
 43. Leszek Michalak (2016)
 44. Międzynarodowa  Kapituła Orderu Uśmiechu (2016)
 45. Teresa Nowacka (2016)
 46. Dorota Olczak-Kowalczyk (2016)
 47. Krzysztof  Rączka (2016)
 48. Barbara  Smolińska-Theiss (2016)
 49. Adam Solak (2016)
 50. Szkoła Podstawowa  w Rudnie  (2016)
 51. Maciej  Tanaś  (2016)
 52.  Danuta Rosner  (2016)
 53.  Marta Santos  Pais  (2016)
 54. Joanna  Papuzińska  (2016)
 55. Ks. Piotr  Sadkiewicz  (2016)
 56. Henryk Skarżyński  (2016)
 57. Stowarzyszenie Piękne Anioły  (2016)
 58. Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Serce” z Łężan (2016)
 59. Wrocławki Teatr Lalek (2016)
 60. Barbara Mierzejewska (2016)
 61. Jarosław Wojtasiński (2016)
 62. Edyta Wojtasińska (2016)
 63. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku (2016)
 64. Joanna Luberadzka-Gruca (2016)
 65. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Złotowie (2016)
 66. Jonathan Levy    (2016)
 67. Henryk Haak   (2016)
 68. Caritas Polska    (2016)
 69. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Gdańsku (2016)
 70. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu (2016)
 71. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze (2016)
 72. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Katowicach (2016)
 73. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku (2016)
 74. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Krakowie (2016)
 75. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy (2016)
 76. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie (2016)
 77. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu (2016)
 78. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Łodzi (2016)
 79. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Malborku (2016)
 80. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Ostrołęce (2016)
 81. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Piekarach Śląskich (2016)
 82. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu (2016)
 83. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie (2016)
 84. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w  Solcu Kujawskim (2016)
 85. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Sosnowcu (2016)
 86. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Toruniu (2016)
 87. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (2016)
 88. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze (2016)      
 89. Wojtyszko Maciej (2016)
 90. Grażyna Karwowska –Winiarek (2016)
 91. Anna Kozłowska (2016)
 92. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie (2016)
 93. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę (2016)
 94. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej (2016)
 95. Marian Zembala  (2016) 
 96. Szymon Hołownia (2016) 
 97. Helena Wąchała (2016)
 98. Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego (2016)
 99. Paweł Rieske (2016)
 100. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” (2017)
 101. Anna Zoń (2017)
 102. Alicja Szatkowska (2017) 
 103. Anna Chinalska (2017)
 104. Agnieszka Gmitrowicz (2017)
 105. Specjalny Ośrodek  Szkolno –Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu (2017) 
 106. Jarosław Godun  (2017)
 107. Rafał Chomicz (2017)
 108. Lidia Lempart (2017)
 109. Szkoła Podstawowa nr.3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach (2017) 
 110. Szkoła Podstawowa  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie (2017) 
 111. Anna Kozak (2017) 
 112. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska   (2017)
 113.  Marina Hulia  (2017) 
 114. Dorota Trautman  (2017) 
 115. Anna Komorowska (2017)
 116. Edita  Žiobienė  (2017)
 117. Jerzy Pertkiewicz  (2017)
 118. Włodzimierz Paszyński  (2017)
 119. Marta Ciesielska   (2017)
 120. Elżbieta Popławska-Dobiejewska   (2017)
 121. Wanda Chotomska (2017)
 122. Alina Janowska    (2017) 
 123. Mirosława Kątna  (2017)
 124. Katarzyna Stoparczyk  (2017)
 125. Mieczysław Augustyn  (2017)
 126. Jerzy Wrębiak (2017) 
 127. Rafał Batkowski (2017)
 128. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej (2017)
 129. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (2017)
 130. Dorota Bogdańska (2017)
 131. Marek Krupiński (2017)
 132. Małgorzata Gorący (2017)
 133. Zdzisława Dix (2017)
 134. Jadwiga Kępa (2017)
 135. Eugeniusz Kępa (2017)
 136. Wiacheslau Izotau (2017)
 137. Jauhen Ukraincau (2017)
 138. Iwona Guzowska (2017)
 139. Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” (2018)
 140. Lidia Niedźwiedzka-Owsiak  (2018)
 141. Jerzy Owsiak (2018)
 142. Sadrakuła Jacek  (2018)
 143. Wojciechowska Alicja  (2018)
 144. Wontek Magdalena  (2018)
 145. Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA w Tczewie  (2018)
 146. Szkoła Podstawowa Fundacji „Clever” w Wałbrzychu (2018)
 147. Zespół Szkół EKOLA Fundacji Oświatowej EKOLA we Wrocławiu (2018)
 148. Szczecin International School w Szczecinie (2018)
 149. Wnuk Kinga (2018)
 150. Chotomska Ewa (2018)
 151. Marzec Krzysztof (2018)
 152. Grabowski Andrzej Marek (2018)

 

 

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka osobie fizycznej (PDF 0,1 MB)

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka organizacji lub instytucji (PDF 0,08 MB)

Szkic Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Awers i rewers