Polacy wobec bicia dzieci. Raport z badań 2013

TNS OBOP na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka zrealizował badania dotyczące stosunku Polaków wobec bicia najmłodszych. Wynika z nich, że: od 2008 roku przyzwolenie na stosowanie tzw. „klapsów” wobec dzieci zmalało o 18 proc. (z 78 do 60 proc.); co trzeci badany uznaje, iż bicie dzieci jest skuteczną metodą wychowawczą, a 35 proc. respondentów nie uznaje bicia dzieci za zachowanie niezgodne z prawem. Raport z badań przygotowany przez dr hab. prof. UŚ Ewę Jarosz wskazuje także, iż Polacy wykazują niską gotowość do zdecydowanego reagowania na obserwowane sytuacje przemocy wobec dzieci.

Dokument „Polacy wobec bicia dzieci. Raport z badań 2013” (PDF 1,12 MB)