Biblioteka RPD: Przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym

„Kocham. Nie bije”? – przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym, to kolejna pozycja w Bibliotece Rzecznika Praw Dziecka. Autorka – Anna Siejak zwyciężyła w V edycji konkursu RPD na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki praw dziecka.

W swojej pracy autorka analizuje problem przemocy wobec dzieci w polskiej przestrzeni publicznej. Stawia ważne i mądre pytania o to, czy i jak funkcjonują kampanie społeczne, jak społeczeństwo respektuje i ocenia wprowadzenie zakazu kar cielesnych i dlaczego ta kwestia wywołuje tak silne emocje.

Anna Siejak omawia sposoby, za pomocą których kampanie i reklamy społeczne wprowadzają problem przemocy wobec dzieci do publicznej świadomości. Przybliża też dyskurs parlamentarny, który miał miejsce w trakcie procesu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wprowadzającej zakaz kar cielesnych. Co ważne z punktu widzenia Rzecznika Praw Dziecka, w pracy mocno zaakcentowano istotę podmiotowości dzieci na tle argumentów mówiących o konieczności poszanowania władzy rodziców.

Autorka podjęła w pracy także próbę rekonstrukcji społecznego podejścia do problemu przemocy wobec dzieci w oparciu o dostępne publiczne dane, w tym wyniki corocznej ankiety Rzecznika Praw Dziecka badającej społeczne postawy wobec przemocy w wychowaniu. Analizy Anny Siejak mają dużą wartość prakseologiczną i mogą posłużyć do poprawy działań na rzecz ograniczania problemu przemocy wobec dzieci.

„Kocham. Nie bije”? (PDF)