Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy

„Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy” – publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorem zbioru i opracowania jest dr Paweł Jaros. Publikacja zawiera kompletny zbiór zarówno ratyfikowanych, jak i podpisanych, ale jeszcze nieratyfikowanych przez Polskę konwencji Rady Europy z zakresu ochrony praw dziecka. Obejmuje ona także najobszerniejszy jak dotąd na polskim rynku wydawniczym wybór zaleceń i innych aktów prawnych wydanych przez organy Rady Europy: Komitet Ministrów Rady Europy i Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Okładka publikacji Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Link do pdf z pubkiacją

Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy (PDF 4,33 MB)