Biblioteka RPD: Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych

Publikacja pt. „Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych” autorstwa Małgorzaty Andrzejczak-Świątek, to kolejna pozycja wydana w ramach Biblioteki Rzecznika Praw Dziecka, wyróżniona w konkursie Rzecznika na najlepszą pracę doktorską dotyczącą praw dziecka.

Praca koncentruje się na bardzo ważnych społecznie i niezwykle trudnych zagadnieniach związanych z „zawieszeniem” prawa dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych.

Pozycja rozszerza katalog publikacji dotyczących ochrony praw dziecka o studium przypadku z perspektywy derogacji zobowiązań w dziedzinie praw człowieka. Co istotne, nie ogranicza się wyłącznie do sytuacji konfliktu zbrojnego, ale dotyczy także innych sytuacji wyczerpujących przesłanki pojęcia, którym posługują się traktatowe klauzule derogacyjne: „wojna lub inne niebezpieczeństwo publiczne zagrażające życiu narodu”. Autorka przeanalizowała ustawodawstwo światowe i europejskie w tym zakresie oraz dokonała uszczegółowionych analiz sytuacji w perspektywie określonych struktur krajowych i międzynarodowych.

– Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy o ochronie praw dziecka. Nie ma bowiem wątpliwości, że wszystkie dzieci – bez względu na to, czy są ofiarami kataklizmów, bezdomności, czy są „dziećmi w drodze” – wymagają skuteczniejszej niż zwykle ochrony ich praw – podkreśla Marek Michalak.

Praca polecana jest wszystkim podmiotom zajmującym się prawami dziecka.

„Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych” (PDF)