Biblioteka RPD: „Dziecko jako podmiot wolności i sumienia wyznania”

Książka „Dziecko jako podmiot wolności i sumienia wyznania” autorstwa Izabeli Lach to pozycja, która przypomina, że tzw. trudne tematy, faktycznie stanowią pokoleniowy, rodzinny lub szkolny problem, przede wszystkim wtedy, gdy brakuje dialogu, wysłuchania, zrozumienia szacunku.

Czy dziecko stanowi podmiot wolności sumienia i wyznania? – to jedno z kluczowych pytań, na które odpowiedzi w niniejszej pracy szukała Izabela Lach, wyróżniona w konkursie Rzecznika Praw Dziecka na pracę magisterską dotyczącą praw dziecka. Autorka przyznaje, że na kanwie przeprowadzonych rozważań nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, przy jednoczesnym pominięciu decydujących ograniczeń. Izabela Lach dowodzi, wprawdzie że dziecko stanowi suwerenny podmiot praw i wolności, a ich źródłem jest przyrodzona godność człowieka, uczciwie jednak wskazując, że podstawowe akty prawa międzynarodowego proklamujące wolność sumienia i religii, nie przyznają wprost tej wolności dziecku, chociaż stanowią, iż przysługuje ona każdemu.

„Dziecko jako podmiot wolności i sumienia wyznania” (PDF)