Biblioteka RPD: „Grooming – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne”

Książka „Grooming – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne” autorstwa Marty Dąbrowskiej to kolejna pozycja w Bibliotece Rzecznika Praw Dziecka. Jest to praca magisterska o skomplikowanym i mogącym zniechęcać niektórych do zapoznania się z jej treścią tytule. Czytając, że autorka porusza tematy związane prawem karnym oraz kryminologią słowa „prawo karne i kryminologiczne” nie oczekujemy lektury lekkiej, łatwej i przyjemnej, dodatkowo, już na wstępie, pojawia się mało jeszcze znany, anglojęzyczny termin „grooming”.

okładka książki Grooming – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne

Grooming – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne – Marta Dąbrowska (PDF, 4,26 MB)