Biblioteka RPD – „Bicie Dzieci… Czas z tym skończyć!”

Obraz postaw społecznych wobec kwestii kar cielesnych. Publikacja zawiera historię stosowania kar fizycznych, opis globalnych instrumentów ograniczania kar cielesnych, światowe incjatywy na rzecz elimanacji kar fizycznych, wreszcie Polskie doświadczenia i wyniki badań w zakresie stosowania przemocy w wychowaniu. Lektura obowiązkowa każdego psychologa i pedagoga!

bicie_dzieci.jpg

Bicie Dzieci… Czas z tym skończyć! Kontestacja kar cielesnych we współczesnym świecie – Ewa Jarosz, Marek Michalak (PDF.) >>>