Prawa Dziecka. Dokumenty Unii Europejskiej

Dwutomowa publikacja kierowana do wszystkich, którym droga jest idea ochrony praw dziecka, a więc przede wszystkim do praktyków polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale także do nauczycieli, wychowawców i urzędników. Wydawnictwo przydatne zarówno naukowcom i studentom, jak i rodzicom oraz opiekunom dzieci.

prawa_dziecka_ue_tom_i.jpg

PRAWA DZIECKA Dokumenty Unii Europejskiej – Paweł J. Jaros, Marek Michalak TOM I. (PDF.) >>>

prawa_dziecka_ue_tom_ii.jpg

PRAWA DZIECKA Dokumenty Unii Europejskiej – Paweł J. Jaros, Marek Michalak TOM II. (PDF.) >>>