Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska

Praca zbiorowa w redakcji Marka Michalaka jest apelem wybitnych, współczesnych myślicieli o przestrzeń wolności dziecka, walką o prawa ją gwarantujace oraz wołaniem o zapewnienie każdemu dziecku drogi ku życiu wartościowemu, godnemu człowieka. Trzytomowe wydawnictwo jest pokłosiem III Kongresu Oraw Dziecka i VIII Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej. Publikacja w wersji polskiej i angielskiej.

wyd_kongresowe_1.jpg

Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska – TOM I. (PDF) >>>

wyd_kongresowe_2.jpg

Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska – TOM II. (PDF) >>>

wyd_kongresowe_3._.jpg

Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska – TOM III. (PDF) >>>