XII Kongres Prawa Oświatowego

– Dziecko to podmiot wszelkich działań szkoły – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otwierając wykładem pt. „Problemy z realizacją prawa dziecka do nauki z perspektywy działalności Rzecznika Praw Dziecka w latach 2008-2018” XII Kongres Prawa Oświatowego w Warszawie.

Uczestnicy Kongresu tym razem skoncentrowali się na różnych aspektach nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły i placówki oświatowej, a w szczególności na zmianach prawnych i organizacyjnych w takim obszarach tematycznych jak: awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli (Bogusława Wojtczak), dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Anna Gocłowska), kształcenie kompetencji kluczowych (Przemysław Wantuch), ochrona danych osobowych – RODO (Mariusz Bochenek), czy organizacja zajęć, imprez i turystyki szkolnej (Jerzy Grad).

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak jako gość honorowy Kongresu podzielił się z pedagogami refleksjami i wnioskami dla oświaty, po dziesięciu latach sprawowania funkcji. Rzecznik przypomniał słowa Janusza Korczaka: „obok obrońcy, który zna paragrafy praw pisanych, domagam się miejsca dla wychowawcy, który zna tajemnice praw niepisanych…” i podkreślił, że powinny być one drogowskazem dla pedagogów w ich codziennej pracy.

Każdy z uczestników Kongresu otrzymał od Rzecznika publikację „Momenty wychowawcze” Janusza Korczaka – specjalny rodzaj nauczycielskiego przewodnika, który pokazuje jak poznawać dziecko i jak z nim pracować w duchu pedagogiki Starego Doktora.