60 lat Nieprzetartego Szlaku

6 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w Jubileuszowej Konferencji Instruktorów Nieprzetartego Szlaku, którzy od 60 lat pełnią aktywną służbę na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami. W trakcie wydarzenia Marek Michalak uhonorował Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI, najbardziej zasłużonych w działalności na rzecz dzieci instruktorów ZHP.

W siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej zaprezentowany został dorobek tej wyjątkowej służby. Wybitne postacie i historie, które tworzyli przypomniał m.in. prof. zw. dr hab. Adam Massalski. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych od Prezydenta RP oraz Odznak Honorowych za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Rzecznik Praw Dziecka za działalność na rzecz dzieci uhonorował Odznaką: Katarzynę Brożek, która opiekuje się 75 TDH NS w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Toruniu, Aldonę Karlak – druhnę podharcmistrzynię, nauczycielkę w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Dorotę Kołakowską – Komendantkę Chorągwi Dolnośląskiej, Agnieszkę Nawrocką – dyrektorkę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Dorotę Nowak-Małek – Komendantkę Hufca w Skarżysku-Kamiennej i Adama Sikonia – namiestnika Nieprzetartego Szlaku Hufca Warszawa Praga-Południe. Wyróżniającym się instruktorom wręczono również medale KEN.

W Konferencji uczestniczyły reprezentacje instruktorów Nieprzetartego Szlaku z całej Polski – ze wszystkich chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. W jej trakcie przypomniano historię podejmowanych aktywności, podsumowano dorobek, wymieniano doświadczenia oraz prezentowano dobre praktyki i założenia strategii na kolejne lata. Konferencji towarzyszyła wystawa pt. „60 lat Razem przez Świat”.

Drużyny Nieprzetartego Szlaku od 60 lat są środowiskami, które integrują, wspierają czynną rehabilitację, pomagają realizować marzenia, pokonywać bariery i przełamywać stereotypy. Skupiają  dzieci i młodzież od 6. roku życia do …, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Zuchy i harcerze z niepełnosprawnością to blisko 10000 osób, które są wspierane poprzez wykorzystanie metody harcerskiej.

Na zakończenie Naczelniczka ZHP – hm. Anna Nowosad wręczyła specjalne podziękowania i kryształowy medal dla Marka Michalaka, podkreślając, że RPD od samego początku wspierał idee harcerstwa, w tym szczególnie  Nieprzetartego Szlaku.