Rzecznicy o prawach małego pacjenta

Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z Bartłomiejem Chmielowcem Rzecznikiem Praw Pacjenta. Głównym tematem rozmowy była m.in. sytuacja dotycząca dziecięcej i młodzieżowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Podczas spotkania, 22 stycznia br.  Rzecznicy przedyskutowali aktualne problemy dotyczące praw małoletnich pacjentów, w tym sprawy dotyczące ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, które są podejmowane przez obu Rzeczników. Z ogromnym niepokojem Rzecznicy przyjmują kolejne doniesienia o kryzysowej sytuacji w dziecięcej i młodzieżowej opiece zdrowotnej, w podmiotach leczniczych. Dzieci i młodzież doświadczające kryzysu psychicznego oczekują pomocy od nas – dorosłych – powiedział podczas spotkania Bartłomiej Chmielowiec. W celu odwrócenia obecnej sytuacji potrzebne są wspólne działania w tym obszarze.

Podczas spotkania obaj Rzecznicy podkreślili również wagę procedowanego przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym zniesienia opłat za dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przy dziecku w szpitalu.

Spotkanie dotyczyło również planowanej współpracy dotyczącej ochrony praw małych pacjentów oraz wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych w tym zakresie.

Spotkanie było konstruktywne i przebiegało w bardzo miłej atmosferze.