Wizyta Komisarza Praw Człowieka Rady Europy

Sytuacja dzieci w polskich ośrodkach dla cudzoziemców – to jeden z głównych problemów omawianych podczas spotkania Komisarz Praw Człowieka Dunji Mijatović z Rzecznikiem Praw Dziecka Mikołajem Pawlakiem. Pani Komisarz odwiedziła warszawskie biuro Rzecznika  podczas swojej kilkudniowej wizyty w Warszawie. 

Mikołaj Pawlak przedstawił Pani Komisarz zakres zadań, jakie stoją przed Rzecznikiem Praw Dziecka w Polsce, oraz nakreślił zasady funkcjonowania tej instytucji. Opowiedział o najczęściej zgłaszanych do niego sprawach i podejmowanych interwencjach w sprawach związanych z edukacją, prawem do wychowania w rodzinie czy w sprawach nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem.

Pani Komisarz była szczególnie zainteresowana sprawami małoletnich przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Dunja Mijatović wysoko oceniła podejmowane przez RPD interwencje w przypadkach, gdy przymusowe umieszczenie w ośrodku zamkniętym dziecka cudzoziemców starających się o azyl narusza jego prawa i może niekorzystnie się odbić na jego rozwoju. Podkreśliła, że dla niej jako Komisarza Praw Człowieka ochrona praw dziecka jest niezwykle ważna, gdyż prawa człowieka nie mogą istnieć w oderwaniu od praw najmłodszych.

Rzecznik Praw Dziecka przedstawił także ideę Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) i nakreślił ramy współpracy instytucji rzeczników, wskazując na wyjątkowo szerokie uprawnienia polskiego ombudsmana w porównaniu z innymi rzecznikami.