Spotkanie Rzecznika Praw Dziecka z Radą Dzieci i Młodzieży RP

Rzecznik Praw Dziecka powoła Młodzieżową Radę Doradców – zapowiedział Mikołaj Pawlak na spotkaniu z przedstawicielami Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN. Młodzieżowa Rada Doradców będzie głosem środowiska młodzieżowego, a także naturalnym rzecznikiem praw dziecka wśród rówieśników i rodziców.

Na spotkaniu zaangażowanej społecznie młodzieży z Rzecznikiem Praw Dziecka zgłoszono wiele postulatów, m.in. pomysł utworzenia Wojewódzkich Rzeczników Praw Ucznia. Pierwszego takiego rzecznika powołał w listopadzie 2018 roku lubelski kurator oświaty. Młodzież jest zdania, że powołanie rzecznika w każdym województwie pozwoli lepiej zadbać o prawa uczniów, a przepływ informacji między uczniami a ich rzecznikiem zostanie usprawniony.

Młodzi działacze zaapelowali także do Rzecznika Praw Dziecka o poparcie ich listu otwartego w sprawie planowanego strajku nauczycieli. Przyznając nauczycielom prawo do strajku i godziwego wynagrodzenia za pracę, przypominają, jak istotne jest prawo dziecka do edukacji. Obawiają się, że strajk zakłóci pracę szkół i uniemożliwi przystąpienie uczniom do egzaminów, co może pokrzyżować ich plany związane z dalszą edukacją. Dla wielu z nich zmiana terminu egzaminów oznacza problemy z rekrutacją na wymarzone uczelnie.

Członkowie Rady Dzieci i Młodzieży RP zaprosili też Rzecznika Praw Dziecka na konferencję w Sejmie „Szkoła Przyszłości – jak się skutecznie uczyć?”, w której uczestniczyć będą młodzi liderzy i pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli. Przedstawili także wyniki badania samorządów uczniowskich, które prowadzone było wśród ponad 10 000 opiekunów oraz 1500 członków zarządów samorządów uczniowskich. Oficjalna prezentacja raportu odbędzie się podczas IV Konferencji Młodzieżowych Rad w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 17 kwietnia 2019 r.