Uczniowie nie powinni cierpieć przez strajk

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Sławomira Broniarza Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Piotra Dudy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Doroty Gardias Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych w sprawie sytuacji uczniów w kontekście strajku nauczycieli.

Wystąpienie RPD (PDF)