Zmiany w sprawach z konwencji haskiej – ankieta dla sądów

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Joanny Bitner Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wykonywania niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz.U.2018.416 z dnia 26 lutego 2018 r.).

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka (PDF) – ankieta 1

Odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka (PDF) – ankieta 2

Odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie