Po interwencji Rzecznika Praw Dziecka sąd wykreśla 15-latków z rejestru pedofilów

Sąd Rejonowy w Krakowie Nowej Hucie uznał argumenty Rzecznika Praw Dziecka i nakazał wykreślenie dwóch 15-latków z rejestru pedofilów. Dzieci znalazły się tam, bo pokazały swym niepełnoletnim kolegom amatorski filmik z ich udziałem i elementami pornografii. Sędzia zastosował wobec nich najłagodniejszą karę – upomnienia, jednak początkowo nie wstrzymał wpisu do rejestru.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak przystąpił do tej sprawy, popierając wniosek obrony o wykreślenie nieletnich z rejestru. Rzecznik wskazał, że dwaj 14-letni chłopcy – tyle mieli lat w chwili popełnienia czynu – nie mieli świadomości konsekwencji swojego zachowania, był to jedynie incydent w ich młodym życiu, który wynikał z ich niedojrzałości emocjonalnej. Nie byli też nigdy karani, a jeden z nich sam zgłosił całą sprawę do szkolnego pedagoga.

Wpisanie tych chłopców (obecnie 15-latków) do rejestru pedofilów za rozpowszechnienie amatorskiego filmiku z elementami pornograficznymi było w ocenie Rzecznika Praw Dziecka zupełnie niewspółmierne do wagi popełnionego czynu, w sposób oczywisty naruszyło ich godność i stygmatyzowałoby ich na wiele lat, jeśli ich dane nie zostałyby usunięte.

Rzecznik podkreśla, że prawo ma na celu przede wszystkim chronić dobro dziecka i zapewnić mu jak najpełniejszy rozwój. Umieszczenie jego danych, w tym zdjęć obok wizerunków patologicznych przestępców seksualnych stoi w całkowitej sprzeczności z dobrem dziecka – zasadą, którą powinny się kierować wszystkie urzędy czy sądy.

Rzecznik Praw Dziecka nie podważa zasadności utworzenia Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i publikowania w nim danych oraz wizerunków osób zagrażających dobru dzieci – w tym zakresie rejestr w ocenie Rzecznika dobrze spełnia swoją rolę ostrzegawczą. Jednak wszelkie przypadki naruszenia dóbr dzieci wywołane przez publikacje w rejestrze spotkają się ze stanowczą reakcją Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka i bezpośrednią interwencją w celu natychmiastowego usunięcia takiego naruszenia, tak jak to było w przypadku krakowskiego sądu.