Problem z dostępem do leku ważnego dla dzieci po przeszczepach

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie nadal występującego problemu z dostępem do immunosupresyjnego produktu leczniczego Valcyte1 w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego (Valganciclovirum 50 mg/ml; EAN 5902768001082), stosowanego często u małoletnich pacjentów po przeszczepach, w przypadku przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej.

Wystąpienie generalne (pdf)