O bezpieczeństwie w cyberświecie

Do Biura Rzecznika Praw Dziecka przyjechała młodzież z całej Polski, aby debatować nad bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) „Porozmawiajmy o prawach dziecka w środowisku cyfrowym”. Wypracowane przez młodzież pomysły i postulaty zostaną przedstawione europejskim rzecznikom na dwóch międzynarodowych spotkaniach w Brukseli i w Belfaście, gdzie spotkają się przedstawiciele wszystkich krajów biorących udział w projekcie.

Warszawskie spotkanie otworzył gospodarz, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który zwrócił uwagę na szczególną rolę młodzieży – jako tych, którzy najlepiej poruszają się w środowisku cyfrowym i najszybciej opanowują nowe technologie. Wasza znajomość technologii jest nieporównywalnie większa niż nasza – mówił – wierzę, że będziecie moimi najlepszymi doradcami i wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązania pozwalające czerpać jak najwięcej z rozwijających się technologii czy cyberprzestrzeni, jednocześnie chroniąc najmłodszych użytkowników przed zagrożeniami.

Podczas podsumowania całodniowych warsztatów młodzież dzieliła się spostrzeżeniami oraz tym, czego dowiedziała się o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. Uczestnicy przygotowali projekt plakatu ostrzegającego przed niebezpieczeństwami czyhającymi na nierozważnych użytkowników sieci oraz pytania do ankiety na temat bezpiecznych zachowań w internecie, która zostanie przeprowadzona podczas kolejnych warsztatów w połowie maja.

Młodzież pokreśliła, że warsztaty dają poczucie, iż głos dziecka jest ważny, a także dają siłę do podejmowania różnych działań na rzecz społeczności lokalnych czy rówieśników. Była to dla nich także wspaniała okazja, aby poznać zaangażowanych kolegów i koleżanki z całej Polski.

Zorganizowane w Warszawie warsztaty odbywają się w ramach projektu ENYA zrzeszającego zaangażowaną młodzież, a ich celem jest stworzenie zaleceń pomagających chronić dzieci i młodzież poruszającą się w cyberprzestrzeni. Uczestnicy wybiorą spośród swojego grona ambasadorów, którzy przedstawią wypracowane na spotkaniach pomysły na Forum ENYA w Brukseli. Młodzi uczestnicy zaprezentują produkcje wideo i podzielą się poglądami na temat praw dziecka w środowisku cyfrowym. Zalecenia młodych ludzi zostaną opracowane w dokumencie z zaleceniami ENYA, który posłuży jako podstawa rocznego sprawozdania członków ENOC.