Zawieszenie strajku to pierwszy krok do mediacji

Dziękuję za zawieszenie strajku. Cieszę się, że radykalne działania ustępują, a dzieci przestały być zakładnikami. To pierwszy krok do mediacji, do tego, by ponownie można było rozmawiać – tak Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skomentował rozpoczęcie obrad okrągłego stołu edukacyjnego na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Rzecznik Praw Dziecka, który przyjął zaproszenie na obrady okrągłego stołu dotyczące przyszłości polskiej edukacji, podkreślił, że cieszy go powstrzymanie się nauczycieli przed kontynuacją radykalnych działań. Podziękował za zawieszenie strajku, zaznaczając, że to pierwszy krok do podjęcia mediacji przez wszystkie strony sporu.

Mikołaj Pawlak przypomniał art. 70 Konstytucji, który mówi, że każdy ma prawo do nauki. Dlatego zastrzegł, że podczas obrad będzie występować jako adwokat dzieci, jako ich głos i reprezentant. Niezależnie, czy to będzie stół prostokątny, okrągły, na stadionie czy w pałacu. Ważne jest, aby wolne miejsca przy tym stole się zapełniły – wskazał.

Udziału w okrągłym stole odmówili: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata” oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.

Obrady okrągłego stołu edukacyjnego zorganizowano z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Dzisiejsze spotkanie jest jedynie wstępem do prac uczestników obrad. Merytoryczne spotkania w podstolikach poświęcone czterem tematom – uczeń, nauczyciel, jakość edukacji i nowoczesna szkoła – odbędą się 30 kwietnia, a kolejne zaplanowane są na następne tygodnie.