Edukacja podstawą bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Tylko świadomy zagrożeń internauta może ustrzec się przed niebezpieczeństwem płynącym z sieci. Użytkownik nieświadomy jest całkowicie bezbronny. Dlatego najważniejsza jest edukacja użytkowników internetu, i to nie tylko dzieci, lecz także rodziców, którzy często nie są tak zaawansowani technologicznie jak młodzi. Takie są najważniejsze wnioski po obradach Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) w Manchesterze, w której 8 i 9 maja wziął udział Mikołaj Pawlak.

Europejscy rzecznicy omawiali tym razem – co roku obradują nad innym obszarem ochrony dziecka – problemy bezpieczeństwa w internecie. Wskazywali na konieczność edukacji dzieci i dorosłych, ale także podkreślali, jak ważne jest promowanie dobrych praktyk i wzorów, które naśladowane przez użytkowników sieci będę pełniły rolę prewencyjną.

Spotkania ENOC są okazją do corocznego sprawozdania rzeczników ze swoich dokonań, ale także do wymiany doświadczeń w obszarze ochrony praw dzieci.