Rzecznicy Praw Ucznia są potrzebni w każdym województwie

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Kuratorów Oświaty w sprawie powołania Rzeczników Praw Uczniów.

Wystąpienie RPD (PDF)