Kontrolerzy BRPD w ośrodku socjoterapii

Po dramatycznych medialnych doniesieniach o stosowaniu przemocy wobec wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zawiadomił prokuraturę, a także wysłał tam na kontrolę grupę ekspertów.

Od wczesnego rana przez co najmniej dwa dni grupa pięciu specjalistów z Biura Rzecznika Praw Dziecka, w tym psycholodzy zajmujący się sprawami przemocy wobec dzieci, będzie prowadzić w ośrodku rozmowy z wychowankami w warunkach gwarantujących im anonimowość. Eksperci szczegółowo przeanalizują także dokumentację placówki.

Rzecznik skierował również zawiadomienie do Prokuratury Krajowej.

Pierwsze sygnały o nieprawidłowościach w ośrodku socjoterapii dotarły do RPD już w 2011 roku. Jednak kontrola z kuratorium w Warszawie niczego nie wykazała, a postępowanie umorzyła także prokuratura.

Kolejne niepokojące sygnały RPD otrzymał w grudniu 2018 roku. Tym razem kontrola zakończyła się wszczęciem postępowań dyscyplinarnych wobec trzech wychowawców i dyrektora placówki. Zgodnie z art. 85t, par. 2 ustawy Karta Nauczyciela, w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę musi zawiesić dyrektora w pełnieniu obowiązków, jednak władze Warszawy tego nie uczyniły.

Dlatego Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z żądaniem pilnych wyjaśnień, dlaczego prezydent dopuścił do złamania prawa. Mikołaj Pawlak zaznaczył przy tym, że prezydent Rafał Trzaskowski wiedział o takim obowiązku, bowiem poinformował go o tym Wojewoda Mazowiecki, który wskazał na obligatoryjny charakter zawieszenia dyrektora ośrodka z powodu zarzutów o niepodejmowaniu przez niego działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom, pomimo posiadania wiedzy o nieetycznych zachowaniach swoich pracowników.