Rzecznik Praw Dziecka w Wilnie

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wziął udział w dorocznym spotkaniu Rzeczników Praw Dziecka Krajów Bałtyckich. Na zaproszenie Litewskiej Rzecznik Praw Dziecka Edity Žiobienė do Wilna przyjechali także rzecznicy z Łotwy i Estonii.

Dwudniowe spotkanie to okazja do omówienia problemów charakterystycznych dla regionu, a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Jest to także dobry moment, aby porównać wypracowane przez każde z państw rozwiązania problemów dotyczących dzieci. Każdy z obecnych Rzeczników przedstawił inne zagadnienie: uregulowania prawne z zakresu ochrony zdrowia, sytemu opieki nad dzieckiem, roli mediacji w rozstrzyganiu konfliktów rodzinnych i mediacji rówieśniczej. Zebrani w Wilnie Ombudsmani odwiedzili także Centrum Wsparcia dla Rodzin osób zaginionych.

Na tegorocznym spotkaniu poruszono także niezwykle istotne z polskiego punktu widzenia tematy ochrony psychicznego zdrowia dziecka czy uprowadzeń rodzicielskich. Mikołaj Pawlak przybliżył system ochrony praw dziecka w aspekcie międzynarodowych porwań rodzicielskich oraz przedstawił zmiany przepisów w tym zakresie w związku z obowiązywaniem od sierpnia 2018 r. nowych uregulowań prawnych dotyczących stosowania Konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę. Spotkania pomagają także utrzymać i zacieśniać współpracę pomiędzy Rzecznikami Polski, Litwy, Łotwy i Estonii a także wspólnemu planowaniu działań na kolejne lata.