Kto swoje dane chroni, nagrody zbiera

– Dzieci dostały do rąk wspaniałe narzędzie, jakim jest Internet. Ale do tego narzędzia nie dołączono instrukcji obsługi. Dlatego tak istotna jest ochrona danych w internecie – mówił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podczas spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej podsumowującego IX Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”. Rzecznik wręczył też medale i nagrody uczniom – laureatom konkursów związanych z ochroną danych w sieci.

W tym roku szkolnym w programie wzięło udział ok. 2 tys. nauczycieli i ponad 45 tys. uczniów z 335 placówek edukacyjnych z całego kraju. Został on zorganizowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka
i MEN.

Gości i laureatów przywitali także: Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej i Aurelia Michałowska, Mazowiecka Kurator Oświaty.

W ocenie Mirosława Sanka, Zastępcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, „im więcej świadomości, tym więcej bezpieczeństwa”, a realizacja programu edukacyjnego UODO dla szkół umożliwia podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów.

Ogromne znaczenie takich inicjatyw dla bezpieczeństwa dzieci podkreślał też Rzecznik Praw Dziecka: – Musimy jak najszerzej ostrzegać przed niebezpieczeństwami sieci. Temu celowi wspaniale służy ogólnopolski program edukacyjny, który dziś podsumowujemy – ocenił Mikołaj Pawlak.

Rzecznik Praw Dziecka ufundował nagrody dla uczniów – laureatów konkursu „(NIE) bezpieczne dane osobowe”, upowszechniającego wiedzę na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – praca plastyczna – Ksawery Hamelusz, Szkoła Podstawowa nr 11 w Zamościu
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu,
II miejsce – opowiadanie – Sara Krygier, Szkoła Podstawowa im. Janka Bytnara „Rudego”
w Lubieniu Kujawskim,
III miejsce – praca plastyczna – Natalia Jaskulska, Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego w Warszawie.

W konkursie przyznano także wyróżnienia. W kategorii „Prace plastyczne” otrzymali je: Amelia Serafin ze Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie, Aleksy Gondek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuchołazach oraz Dominika Kulesza ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu.
Z kolei w kategorii „Opowiadanie” wyróżniono Katarzynę Muszner ze Szkoły Podstawowej
nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim i Jakuba Grzegorczyka ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach.

Na konkurs nadesłano 23 opowiadania i 82 prace plastyczne.

Rzecznik Praw Dziecka wręczył również medale dla uczniów, zwycięzców II edycji „Programu Sprawnościowego ODO”. – Serdecznie dziękuję uczniom i nauczycielom zaangażowanym w realizację tych projektów. Pamiętajmy: „Twoje dane – Twoja sprawa” – podkreślił Mikołaj Pawlak.