Rzecznik Praw Dziecka do rodziców zastępczych: Dziękuję, że otwieracie swe domy i serca dla dzieci

– Dziecko jest najważniejsze – wspólnie pragniemy, by ta zasada znajdowała praktyczne zastosowanie. To szlachetne motto, które przyświeca Kongresowi Rodzicielstwa Zastępczego, wyznacza również moją misję – mówił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podczas
„7. Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego – Dziecko jest najważniejsze”.

To coroczna konferencja poświęcona rodzinnej pieczy zastępczej. W tym roku odbyła się
w środę 12 czerwca w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objęli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezydent m.st. Warszawy.

Uczestników w imieniu organizatorów powitała Marzena Gwiazda-Wasiak, Przewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Potem swoje wystąpienia mieli goście honorowi, wśród nich Minister Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka.

– Wszyscy chcemy, aby dzieci wychowywały się we własnych rodzinach, bo taka tradycyjna rodzina, złożona z matki i ojca zapewnia najlepsze warunki dla dzieci. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Wtedy trzeba znaleźć dla dziecka nowy dom. Na czas konieczny do odbudowania biologicznej rodziny lub na stałe. Tę niezwykle ważną rolę spełniacie Państwo – rodzice zastępczy – powiedział Mikołaj Pawlak. Rzecznik osobiście zwrócił się do obecnych na sali rodziców zastępczych, dziękując im za trud wkładany każdego dnia w wychowywanie powierzonych im podopiecznych.

– Z tego miejsca wyrażam wielką wdzięczność i głęboki szacunek dla Państwa – za to, że otwieracie swoje domy i serca dla dzieci, które potrzebują opieki i uczucia. Rozumiem
i doceniam wysiłek wkładany przez Was, a nakierowany na zagwarantowanie każdemu dziecku, zwłaszcza tym najbardziej dotkniętym przez los, jak najlepszych warunków rozwoju. Przekazując prawidłowe wzorce rodzinne, zapewniając im otoczenie pełne akceptacji, szacunku oraz fachowej opieki dajecie Państwo wychowankom szansę na godne i szczęśliwe życie. Chwała Wam za to – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka.

Ważną częścią Kongresu było przekazanie przez ministra Andrzeja Derę z Kancelarii Prezydenta RP w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy odznaczeń państwowych, Krzyży Zasługi – przyznanych z inicjatywy Koalicji i Rzecznika Praw Dziecka – 11 rodzicom zastępczym, którzy otaczają powierzone dzieci szczególną opieką
i miłością.

 „Kongres Rodzicielstwa Zastępczego – Dziecko jest najważniejsze” to coroczna konferencja poświęcona rodzinnej pieczy zastępczej. W czasie Kongresów organizatorzy wyróżniają samorządy, które najlepiej realizują zapisy obowiązującego prawa oraz zasłużonych rodziców zastępczych związanych z organizacjami członkowskimi Koalicji. Istotną częścią kongresu są także prelekcje i dyskusje prowadzone zarówno przez rodziców zastępczych, dzielących się swoimi doświadczeniami, jak też przez specjalistów z instytucji zajmujących się pieczą zastępczą – psychologów, pedagogów czy urzędników.