Nauczanie treści wykraczających poza przekonania rodziców nie może być obowiązkowe

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego w sprawie realizacji w szkołach zajęć, wymagających zgody rodziców.

Wystąpienie generalne do Ministra Edukacji Narodowej