Polska młodzież w Brukseli walczy o bezpieczny internet

Zajęcia w szkołach o bezpiecznym korzystaniu z internetu, zwiększanie świadomości młodzieży na temat hejtu i metod walki z nim, wsparcie dla osób dręczonych w internecie i tych od sieci uzależnionych… To niektóre z postulatów polskiej młodzieży – wypracowanych przy wsparciu Rzecznika Praw Dziecka – które trafiły właśnie na forum europejskie. Posłużą do stworzenia kompleksowego unijnego programu cyberedukacji.

Nad stworzeniem listy postulatów pracowała grupa 14 młodych ludzi z Polski, działających w ramach sieci ENYA – młodych doradców europejskich rzeczników praw dzieci. Ich spotkania i warsztaty były organizowane przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. Grupa była wspierana m.in. przez aktorki Joannę Moro i Julię Wróblewską, które też uczestniczyły w warsztatach.

Opracowane przez młodzież postulaty, m.in. w formie filmu zostały zaprezentowane 25 i 26 czerwca w Brukseli na międzynarodowej konferencji, na której spotkali się przedstawiciele wszystkich krajów biorących udział w projekcie ENOC (organizacji europejskich rzeczników praw dzieci).

– Ten wyjazd to dla mnie bardzo wartościowe przeżycie. To niezwykłe być w sercu Europy wśród młodzieży reprezentującej narody Unii i wspólnie z nimi ustalać zalecenia dla dobra dzieci – mówi Stanisław Wójcik, jeden z przedstawicieli polskiej grupy młodych doradców.

– Wyjazd dał mi możliwość poznania aktywnej młodzieży z wielu państw, zawarcia nowych znajomości, praktyki angielskiego i zobaczenia siedzib instytucji unijnych – dodaje druga przedstawicielka, Zuzanna Malinowska.

Były to dwa dni ciężkiej  i owocnej pracy. W forum brała udział młodzież z  17 państw, m.in. z Estonii, Francji, Albanii, Malty, Grecji, Islandii, Irlandii. Głównym tematem rozważań były prawa dziecka w środowisku cyfrowym.

– Wspólny raport na podstawie zaleceń poszczególnych rzeczników i ich młodych doradców ma być opracowany podczas zjazdu rzeczników z Europy we wrześniu w Belfaście. Raport trafi do Rady Europy, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy i innych instytucji UE. Na jego podstawie mają powstać dyrektywy w sprawie cyberedukacji – tłumaczy Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Rzecznik podkreśla ogromne zaangażowanie polskiej młodzieży w projekt. Postanowił też zwrócić się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wypracowanym wspólnie podczas programu postulatem.
– Musimy stworzyć zajęcia, w ramach już istniejących przedmiotów lub nawet osobny przedmiot, na których dzieci będą się uczyć świadomie i bezpiecznie korzystać z internetu nie tylko w celach rozrywkowych, ale też edukacyjnych czy finansowych – wyjaśnia Rzecznik.

—————————————–
Oto lista postulatów polskiej grupy młodych doradców:

1.  Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat możliwości zgłaszania i reagowania na szkodliwe treści i hejt w internecie oraz instytucji interwencyjnych takich jak Dyzurnet.

2.  Zwiększenie siły i zasięgu rozpowszechnienia informacji o możliwościach pozytywnego wykorzystywania internetu i  nowych technologii.

3. Zorganizowanie w szkołach zajęć o bezpiecznym korzystaniu z sieci i  możliwościach rozwoju z tego płynących – w ramach kształtowania pozytywnych postaw i prewencji uzależnień.

4. Edukacja rodziców,  by dzieci nie bały się rozmawiać z nimi o zagrożeniach w internecie.

5.  Stworzenie testów wiedzy na temat praw i zagrożeń w świecie cyfrowym i  zapewnienie dzieciom dostępu do nich przed  skorzystaniem z mediów społecznościowych. Nałożenie obowiązku publikowania przejrzystej i zrozumiałej polityki prywatności na portale społecznościowe i aplikacje

6. Utworzenie grup wsparcia, w których osoby  dotknięte cyberprzemocą  mogłyby swobodnie rozmawiać o swoich przykrych doświadczeniach i znaleźć pomoc.

7. Wypracowanie inicjatyw edukacyjnych  dla dzieci i młodzieży uzależnionej od telefonów, komputerów czy internetu, np. organizacja spotkań, na których dowiedzą się, jak przekierować nadmierne korzystanie z urządzeń mobilnych na rzecz świadomego wyboru, kiedy warto korzystać z internetu i do czego go wykorzystywać.