Dziecko z niepełnosprawnością, które straciło rodzica, nie może też tracić środków do życia

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopy w sprawie niedostatecznego zabezpieczenia sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami w przypadku śmierci rodzica sprawującego nad nim wcześniej opiekę i pobierającego z tego tytułu świadczenia pielęgnacyjne.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka