Potrzebne zmiany w sprawie opieki okołoporodowej

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skierował wystąpienie generalne do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie opieki sprawowanej nad noworodkiem w ramach szeroko rozumianej opieki okołoporodowej i wprowadzenia do koszyka świadczeń gwarantowanych nowych produktów rozliczeniowych.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka